Manipulační technika

Seznam manipulační technika Manipulační technika zahrnuje nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky, a další stroje a pomůcky používané při manipulaci se zbožím. Manipulační technika

Doba, kdy si lidé museli s manipulací se zbožím pomoci vlastními silami, je již dávno pryč. S rozvojem techniky vzniklo velké množství pomůcek, které ulehčují manipulaci a skladování. Všechny takové pomůcky dnes hromadně nazýváme manipulační technikou. Obor manipulační techniky zahrnuje širokou škálu věcí od palet, přes nakládací rampy a rudly, až po technicky propracované stroje, jakými jsou vysokozdvižné vozíky. Nejen na českém trhu existuje mnoho společností zabývajících se prodejem nové nebo použité manipulační techniky, jejím pronájmem, případně i servisem.

Pronájem manipulační techniky

Potřebujete-li manipulovat se zbožím pouze po časově omezenou dobu nebo jen kvůli nějaké mimořádné události, doporučujeme Vám obrátit se na některou ze specializovaných půjčoven manipulační techniky. Půjčovna Vám zajistí stroj vyhovující Vaším potřebám a zároveň ušetříte nemalé náklady spojené s nákupem manipulační techniky. Pronájem je také výhodnějším řešením v případě, že plánujete manipulační techniku využívat ve větší míře a nemáte čas ani prostředky pro řešení servisních zásahů.

Prodej manipulační techniky

Kromě pronájmu se mnohé společnosti zabývají především prodejem manipulační techniky. Vedle prodejců nové manipulační techniky existuje na trhu především spousta společností nabízejících použitou manipulační techniku, a to zejména použité vozíky. U použité manipulační techniky pak rozlišujeme prodej, kdy je vozík pouze nakoupen a následně prodán, a prodej repasované manipulační techniky, kdy je na zakoupených strojích proveden předprodejní servis.

Použitá manipulační technika

Potřebujete manipulovat se zbožím a nemůžete si dovolit novou manipulační techniku? Ideálním řešením pro Vás je manipulační technika použitá, která zajistí velké úspory v pořizovacích nákladech a poslouží Vám stejně dobře jako manipulační technika nová. Na českém trhu najdete mnoho firem, které dodávají použitou manipulační techniku různých typů a značek. Obor prodeje, servisu i pronájmu použité manipulační techniky má již po celém světě dlouholetou tradici a dodnes se těší velké oblibě. Vždyť také ne každý z nás má dostatek financí na nákup nového stroje.

Typy manipulační techniky

Manipulační techniku lze rozčlenit z mnoha hledisek. Jedním z těchto hledisek jsou typy manipulační techniky. Z tohoto hlediska můžeme manipulační techniku rozdělit na následujících X základních typů:

Značky manipulační techniky

Dalším hlediskem členění manipulační techniky jsou značky. Na trhu je možné nalézt řadu výrobců: